trang chủ tin tức xe 10 mẫu xe sang của Đức đáng mua nhất hiện nay

10 mẫu xe sang của Đức đáng mua nhất hiện nay

10 mẫu xe sang của Đức đáng mua nhất hiện nay

1. BMW 4 Series Gran Coupe 2023 (giá khởi điểm: 45.900 USD)
1. BMW 4 Series Gran Coupe 2023 (giá khởi điểm: 45.900 USD)
2. BMW X5 2023 (giá khởi điểm: 61.600 USD)
 
2. BMW X5 2023 (giá khởi điểm: 61.600 USD)
3. Audi A5 2023 (giá khởi điểm: 44.100 USD)
3. Audi A5 2023 (giá khởi điểm: 44.100 USD)
4. BMW 3 Series 2023 (giá khởi điểm: 42.300 USD)
4. BMW 3 Series 2023 (giá khởi điểm: 42.300 USD)
5. Mercedes-Benz GLC 2023 (giá khởi điểm: 53.900 USD)
5. Mercedes-Benz GLC 2023 (giá khởi điểm: 53.900 USD)
6. BMW X3 2023 (giá khởi điểm: 43.806 USD)
6. BMW X3 2023 (giá khởi điểm: 43.806 USD)
7. Porsche Panamera 2023 (giá khởi điểm: 92.400 USD)
7. Porsche Panamera 2023 (giá khởi điểm: 92.400 USD)
8. Volkswagen Jetta 2023 (giá khởi điểm: 20.415 USD)
8. Volkswagen Jetta 2023 (giá khởi điểm: 20.415 USD)
9. BMW 5Series 2023 (giá khởi điểm: 54.800 USD)
9. BMW 5Series 2023 (giá khởi điểm: 54.800 USD)
10. Mercedes-Benz S-Class 2023 (giá khởi điểm: 114.500 USD)
10. Mercedes-Benz S-Class 2023 (giá khởi điểm: 114.500 USD)
(Nguồn baogiaothong)