trang chủ tin tức xe Chi phí cho việc cấp bằng lái xe từ năm 2023 có thể sẽ tăng mạnh

Chi phí cho việc cấp bằng lái xe từ năm 2023 có thể sẽ tăng mạnh

Theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Tài chính, lệ phí cho việc sát hạch, cấp bằng lái ô tô, xe máy được điều chỉnh tăng từ 10-50%. Trong đó bổ sung thêm mức thu phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo đó, dự thảo điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe từ 10-20% mức phí hiện hành theo quy định tại Thông tư số 188/2016/TT-BTC. Riêng với sát hạch lý thuyết lái xe mô tô tăng 50% so với mức thu hiện nay.

Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4), phí sát hạch lý thuyết sẽ từ 40.000 đồng/lần hiện nay lên 60.000 đồng/lần; phí sát hạch thực hành sẽ tăng từ 50.000 đồng/lần hiện nay lên 70.000 đồng/lần.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F), phí sát hạch lý thuyết từ 90.000 đồng/lần tăng lên mức 100.000 đồng/lần; phí sát hạch thực hành trong hình từ 300.000 đồng/lần tăng lên mức 350.000 đồng/lần.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư cũng bổ sung mức phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần. Thông tư 188/2016/TT-BTC chưa có mức phí này.

Chi phí cho việc có được GPLX sẽ ngày càng cao hơn. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Người dự sát hạch để được cấp GPLX phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó (tính theo lần sát hạch).

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư số 188/2016/TT-BTC hiện này được ban hành trên cơ sở giữ nguyên mức thu quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Như vậy, qua gần 9 năm thực hiện, mức thu phí sát hạch lái xe đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại do đã có rất nhiều biến động về giá, như: mức lương tối thiểu tăng từ 1.050.000 đồng lên 1.490.000 đồng (40%); nhiên liệu; giá vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công việc thu phí,...

Ngoài ra, trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều quy định mới như lắp đặt thiết bị giám sát trên xe sát hạch đường trường, xây dựng thêm bài sát hạch "ghép ngang vào nơi đỗ đối với hạng B1, B2", lắp đặt hệ thống camera giám sát nội dung sát hạch lái xe trên sân sát hạch,...

Đồng thời, các trung tâm sát hạch lái xe phải đầu tư thiết bị để cài đặt phần mềm sát hạch lái xe mô phỏng và thực hiện sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông từ ngày 01/6/2022 (quy định tại Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe).

Vì vậy, theo đại diện Bộ Tài Chính, việc điều chỉnh tăng mức thu phí và bổ sung quy định thu phí đối với hoạt động sát hạch cấp GPLX lái xe như dự thảo là hợp lý với điều kiện hiện nay. Nếu được thông qua, Thông tư trên có thể sẽ có hiệu lực ngay trong quý II năm 2023. 

(Nguồn vietnamnet)